下载
APP

红一系华北二区师生祝贺第十期开学作品选

龙风文学
认证主编 2460 作品
2021-10-23


                 腾  飞  吧 ! 龙  风 !

 images/2/2021/10/u281Pg1m1H564Lg5g5l42Gp2I5Lv51.gif

             images/2/2021/11/MYsdYpqVDSokXDVmsMSYezfy9YmDYP.jpg


                 贺龙风十期开学


                     文/周桂珍


珠英繁盛郁芬芳,树惠滋兰照瑞光。

怀德施恩真反哺,宽人律己授人纲。

传承国粹无旁贷。赋咏吟诗正启航。

学海无涯唯笔健,门生三万吐诗香。


images/2/2021/11/tyHevFqphZlYFUN5mZUfLVzTpC4N1O.jpg

             七    律  •  开 学 季

                         〈一〉

               文/李群功(主教官)


金秋送爽俊才融,桂子飘香雅客丰。

十载声传新授课,千篇曲韵满收鸿。

群贤兴德书师事,万里题诗赋大雄。

欲问今年谁独傲,龙风岁底显真功。

  images/2/2021/10/cyMX4ac5wbTk3mN4vXnKYC4ZKoxp4D.png              七    律  •  开 学 季

                       〈二〉

              文/李群功(主教官)


三万涓流落海烟,五千仞岳上摩天。

有缘俊杰登龙室,曲谱经书著美篇。

十度开门迎贵客,今宵举步接诗仙。

云霞偏爱怜春柳,寒暑无声沐细泉。

              images/2/2021/10/e89tEpztCmC9mO89IIttAiTmt4Oea4.png              贺 龙 风 十 期 典 礼


               文/王占锦(总教官)


馨香菊蕊别瑶台,时值龙风典礼开。

把酒吟诗弘国粹,欢歌赋曲贺英才。

三山碧玉经年琢,五海银屏万里培。

异地同心光圣学,吾侪比德百花魁。

images/2/2021/10/g6o1V75j7pYSZgZESU9US6g6vPAJ1u.png       

           七律 · 贺龙风十期开学


            文/王宝鸿(副总院长)


龙风院内花开盛,再起航前赴远程。

反哺传承扬国粹,同心协力谱词成。

诗情画意新篇出,巧秒言辞入耳声。

曲调悠悠旋律美,丰功伟绩耀然鸣。            

images/2/2021/10/rfoSO98PopOv385s393yPPFyos3JIP.png

          七律•寄 语 龙 风 十 期


          文/周长勇(四分院院长)


樽前弟子著辞家,海外诸儒满腹华。

十月重光翰墨玉,千官授第赋诗花。

黉门圣殿讴词友,勠力同心绘笔霞。

进入龙风游韵泳,来年快意品名茶。

images/2/2021/10/JyJ3Jy0KY0JYqrrsSzYzjh0K3KfHYS.png

       七律•寄 语 龙 风 十 期 开 学

     

          文/周长勇(四分院院长)


时值黉门开学即,良师授课责扛肩。

留连坐对群公益,指点新生墨韵篇。

领导辛勤酬免计,教官逸乐彻无眠。

弘扬国粹吟歌赋,永记恩情念圣贤。


images/2/2021/10/bs7nmpxeNE229OeCOeB1z8E178AcV1.jpeg

              

                 开 学 典 礼 抒 怀


                 文/刘桂平(教官)


十期弟子自千家,遍布全球典礼华。

爆竹声声惊宇宙,诗词阙阙绽红花。

吾歌曲度神如玉,君赋龙风貌似霞。

待到来年游韵海,欢心尽意品名茶。

images/2/2021/10/XORZmBrCPOJK4ppGRpGBc04L8OXSZP.png

         七律 • 吟龙风十期开学典礼


              文/陆金凤(副总院长)


秋衣绿韵翠青黄,十届龙风纳匠梁。

院长殷勤诗句语,教官次笫赋词章。

无声学子群名改,自乐春华早夕忙。

九曲初心回哺事,新生夺目一黉堂。

九曲:指九期反哺老师。

images/2/2021/11/FvCQ8dClfsOv6ZMCO4v9s688DeQvwO.png

            十 期 新 生 开 学 典 礼


              马文云(三分院院长)


晨曦丽日沐龙风,紫气腾升韵若虹。

阵阵铃音霄九外,声声鼓号礼仪中。

如飞健笔书春夏,翰墨雄词赋碧空。

四海贤才鸿鹄志,群英俊秀锦文崇。

images/2/2021/11/qqwIyOwUn3qlz8qnn8tEIn99UH39Ey.jpg

           贺 龙 风 十 期 开 学


         文/罗安达(三分院院长)


初冬胜却小阳春,学子莘莘步迈频。

墨润龙风书雅意,情倾曲式作篇新。

毫挥谱就雏鹰影,笔落笺成老宿身。

尚盼鸿儒传授道,还求凤阙育诗人。

images/2/2021/11/xZxK1wt1u4kvv42v9i9IEKW62E48qv.jpg                入 学 龙 风 有 感


            文/刘兴国(十期三分院)


金秋十月桂花开,欣慕龙风讨学来。

行墨文章惟大雅,翰林世道育人才。

先師传授明灵境,簿俗勤耕上雀台。

不念芳名垂史册,只求诗韵任心裁。

                                                

            【如梦令】•  相聚龙风


            文/刘兴国(十期三分院)


            名   師   新   手   喜   逢,

            开   园   授   课   龙   风;

            词   赋   会   良   友,

            品   诗   一   醉   方   融;

            芳   浓,芳   浓,

            学   子   翰   墨   天   纵!  


      入学龙风  •  (坡底韵 下平六麻)


            文/刘兴国(十期三分院)


进校欣然是故家,龙风品德耀中华。

诗词字字妙禅意,学问句句缀玉花。

翰墨寻芳餐凤髓,馀篇拾翠若烟霞。

精心传授果红硕,弟子尊師奉茗茶。


images/2/2021/11/NarZswSEaAKirLla7lrl7qE7iaNq1K.jpg曲式七律 • 贺龙风十期莘莘学子熬战成仙


                     文/陈留英


飞飘金叶舞柔跹,摇曳残枝美妙妍。

前院菊黄香郁溢,后堂枫树火红天。

莘莘学子皆来聚,恭候诗词精彩篇。

立志善修文采奥,半年熬战必成仙。

          

images/2/2021/11/f229BCORHCc29292Bh26nD22r353x4.jpg

                迎 十 期 新 学 员


                     文/何德顺


龙风约请进吾家,响彻环球颂盛华。

港澳儒才仙李羡,侨胞雅女慕清花。

赋诗写曲吟松强,格律传承韵似霞。

九届勤培桃硕果,感恩师育奉香茶。


(注:仙李指诗仙李白。清花指李清照)

images/2/2021/10/mLpPLlm2Eczg7O20EjlSeZ0o3sT8FA.png

             七绝  •《贺十期开学》


                     文/蒋岸青


          十  届  新  生  萬  朵  花,

          艳  然  夺  目  耀  中  华。

          吟  诗  习  课  勤  精  律,

          姐  弟  师  生  是  一  家。


          七绝  •《寄望十期诗友》


                     文/蒋岸青


幸喜初冬雪乱飘,飛來十届学诗潮。

揮毫泼墨書新韵,莫惧词山万里遥。images/2/2021/10/lASQ4svR3S4Z2A9ao4747S4nqvA99X.jpeg

                

                寄 语 十 期 开 学


                 文/张立岭(总教)


武偃文兴称盛世,樵夫羽士尽吟诗。

宜人网课春秋授,作赋屏台雅颂知。

聚集高才偿夙愿,分携妙律展今仪。

一朝习罢雄联写,十里廊亭挂我词。

images/2/2021/11/dckYjz6zAQLO20OiOIe4lAQeYcb92q.png

五排律 • 贺龙风文学院第十期开学暨寄十期新学员

                      文/许惠芬

     

   秋 深 桂 子 香,十 月 纳 新 忙。

   远 际 红 霞 映,微 群 诗 赋 张。

   情 浓 言 感 慨,兴 足 字 飞 扬。

   黑 马 横 空 出,雏 鸦 彻 夜 翔。

   头 羊 多 雅 士,桃 李 尽 才 郎。

   点 起 熊 熊 火,燃 明 寂 寂 乡。

   丹 心 除 杂 念,浩 气 越 重 洋。

   雨 露 滋 苗 壮,风 沙 琢 石 光。

   三 更 勤 解 惑,晌 午 巧 搜 肠。

   水 涌 划 船 快,波 随 叠 浪 狂。

   青 松 严 且 直,补 药 苦 还 良。

   唤 醒 初 春 梦,翻 开 至 宝 箱。

   酒 因 年 久 烈,菊 得 季 寒 黄。  

   势 大 雄 狮 吼,胸 宽 万 象 装。

   诚 邀 天 下 客,忽 略 岸 边 霜。

   迈 步 崎 岖 路,登 峰 灿 烂 阳。

   歌 精 留 史 咏,曲 好 任 人 藏。

   吾 辈 今 挥 袖,佳 音 已 过 墻。

   谁 提 无 伯 乐,德 厚 自 声 彰。


      曲式七排律 • 芝兰再度馨香散

         贺龙风十期开学(孤雁格)


                     文/许惠芬


霜天夜寂南归雁,结队长鸣争好汉。

黄菊红枫绿树间,高山薄雾祥云畔。

龙风相识聚荧屏,信息穿行成锦翰。

六载招生骚客多,九期造就精英灿。

黉门宝地出贤才,曲派微群飞鹤鹳。

三万良徒杏界明,千秋公益美文看。

团团紫气罩东方,朵朵烟花呈羽缎。

古韵重吟国粹扬,芝兰再度馨香散。


images/2/2021/11/PtTo9qnO2yGk8YZaOg82GOGkzyG0yw.jpg

  恭贺龙风文学公益反哺第十期开学


                      文/王亚静


九满期辞又彩虹,龙风浩荡起豪雄。

诗词律韵幽音妙,曲派归心夙志穷。

学子欣欢成墨客,多师义务效仙翁。

高情一遍新篇谱,盛世贤章后继崇。

images/2/2021/11/cDc90JJ4C0341Cd3xJjxdzz5inccrY.png

         曲式五绝  •  迎十期反哺


                     文/陈玉华


   十 月 小 阳 春,龙 风 气 象 新。

   诗 词 生 韵 味,翰 墨 育 文 人。


   敲 锣 打 鼓 迎,赤 子 更 思 情。

   国 学 传 承 秉,旃 帛 神 洲 旌。


   莺 歌 燕 舞 忙,大 地 齐 欢 唱。

   落 笔 万 年 情,生 花 千 载 放。

    

images/2/2021/11/SkiYfyIOYffInKkK0NJFn4k74fUWK7.png

                 贺 龙 风 十 期


                     文/左永秀


海角天涯韵律连,龙风曲院数英贤。

恩师首创诗词谱,植李培桃典粹传。


                    赞 雁 字 团 队


                         左永秀


格高雅苑聚贤人,反哺龙风每届亲。

利禄不求扬典粹,秋深叶落待蓬春。


images/2/2021/11/WKPQWqgK9tP1S5v9wHS5PxsGT0E244.jpg

    依韵张正卫诗友七律《入学感怀》


       七律  • 《贺龙风十期开班》  

   

                     文/裴龙兵


十期龙凤是新家,雄厚师资众口夸。

展卷画梁云影绣,挥毫朱阁月光华。

朝随野色迎晨露,暮伴清溪送晩霞。

钟爱诗词勤苦学,水平定会再提加。


images/2/2021/11/oXV0T3wkw3lLx755YCpc5mTcVMpPC3.jpeg

   

    喜迎十期  •(下平六麻)坡底韵


                       文/吴虹


学院招生惠万家,传承古脉泽中华。

无私讲习培桃李,有待书斋育杏花。

曲度先师誉白鹤,龙风弟子似朝霞。

诗迎十届新兄妹,赋罢端杯再品茶。

images/2/2021/11/a5xR5lrIyx51SBx1iyrir8eYSI5rEz.jpg

                   寄  语  十  期


                       文/立岭


精彩人生书必读,诗山赋海识鸿儒。

寻章得意行文路,摘句潜心步雅途。

入梦还思经典注,逢邻忍呓道高娱。

闲谈语出惊三岛,小坐如君酒一壶。

images/2/2021/11/vSLFxwnwFSfwsQXensIfnrU5A9WnwO.jpg

            和立岭  •《寄语十期》


                       王占锦


腹有诗书似大苏,畅游赋海学鸿儒。

悠悠觅字心欢喜,处处寻章酒满壶。

沐浴唐风垂雨露,敲推宋韵梦云途。

期年出口惊摩诘,携手渊明快乐乎?

images/2/2021/11/DK7281tVNZcCH686426cKGH6kccOcC.jpg

         和立岭《为十期开学题》

                  再寄十期开学

                       王占锦


   你 我 微 群 聚,灵 犀 一 点 通。

   先 贤 弘 国 粹,后 辈 入 龙 风。

   宋 韵 思 情 醉,唐 诗 对 仗 工。

   江 梅 书 俊 杰,汉 赋 赞 才 雄。

   字 字 千 钧 力,篇 篇 五 福 同。 

   明 年 登 虎 榜,晚 岁 访 蟾 宫。

   谈 笑 言 无 际,推 敲 语 不 穷。

   感 恩 心 致 远,淡 泊 傲 星 空。

images/2/2021/11/DQqwz69qFqCD5IhVnUZCNuffq5Fd9I.jpg

                和 立 岭 老 师 韵

                      寄语十期

                     文/李群功


曲苑芬芳飘万户,龙风典籍育鸿儒。

斟词酌字呼春雨,落笔吟诗入坦途。

又见牛郎骚客赋,多闻织女醉翁愚。

传承国粹斜阳灿,曼舞轻歌酒一壶。

images/2/2021/11/CewsUuGpgG9d9VE555cRhZc93dbdcL.jpg

                和 立 岭 老 师 韵

                     寄 语 十 期

                      文/王玉兰


欲赋诗词先步韵,龙风曲苑孕鸿儒。

精教格律培桃李,勤育新生入坦途。

今日恩师滋雨露,明天学子润高徒。

传承国粹吟佳句,快乐逍遥敬一壶。

images/2/2021/11/aJFL120zy1Q9Q6l36ZY9al0h4qjXl2.jpg

              寄 语 十 期 (步韵)


                       左永秀


岁月如流草木枯,书楼伫立遇鸿儒。

秋云入画添豪气,墨海扬帆逐雅途。

细读文章诗意动,精思韵律志怀娱。

清音曼妙龙风聚,曲苑群英醉满壶。

     images/2/2021/11/wT6eDFK2kH8jFvo6MjezcOZ8jH6Hj5.jpg   

           寄  语  十  期  (步韵立岭)


                     文/王亚静


博古诗歌天下脊,时今曲式普鸿儒。

前欢入眺盈千喜,后景于肩莫畏途。

赋咏勤书安自悦,清言报国足辛娱。

佳期热客龙风聚,一片冰心在玉壶。


images/2/2021/11/StWcC7ZO7T7nNzjo7CtXwnnTNHDfl7.jpg

   七 律  •  步立岭老师《寄语十期》


           文/张明玉(十期一分院)


咏菊赏梅描锦绣,漫游词海润鸿儒。

寻文觅句唐风染,作赋吟诗李杜呼。

落笔凝香思绪涌,清音妙曼尽情娱。

先师厚德新朋叹,把酒临池醉一壶。


                   步 立 岭 老 师

                 《十期开学题》

            

            文/张明玉(十期一分院)


     举 目 山 河 景,花 香 满 苑 通。

     银 屏 传 曲 典,玉 笛 奏 龙 风。

     先 辈 胸 襟 阔,新 朋 水 墨 工。

     奇 篇 迷 俊 逸,绝 唱 写 豪 雄。

     作 赋 英 才 梦 ,弦 歌 雅 趣 同。

     唐 诗 寻 凤 阙 ,宋 韵 访 蟾 宫。

     反 哺 言 无 尽,承 恩 语 不 穷。

     霞 光 披 锦 缎,瑞 气 逐 长 空。

         

         

images/2/2021/11/gxC568Wua9LYqWdeXEUdy8d6UgyXye.jpg

      寄语十期  •  (和立岭老师韵)


                        吴巧珍


人生在世自欢娱,笔下相逢遇大儒。

学问经中瞻宝鼎,诗词赋里识金壶。

龙庭雅染江湖士,曲院文熏殿阁夫。

历届无私齐奉献,十期进取绘蓝图。


注:龙庭,指龙风大家庭。

曲院,指曲度文学院。images/2/2021/11/o0Bax00aBxX0xFeA3hF0YkHzfskbXx.jpeg

              

     五排律  •  贺龙风十届如期开课


                     文/朱宝卓


   冬 风 频 次 进,鲜 有 叶 枝 留。

   鸥 鹭 思 垂 翼,龟 蛇 踱 洞 休。

   但 观 龙 院 景,只 赏 乐 诗 酬。

   妙 绝 篇 篇 著,清 新 首 首 优。


    如期师授课,汐社赋吟讴。        

images/2/2021/11/BB9X2waxfVb2ZX8FsSs9w38CB3zWca.jpg

       曲式七排律·贺龙风十期开学


                      文/王秀婵

 

东篱扶竹云归雁,瘦菊傲霜秋野见。

雅韵相连识众朋,英才荟萃开新院。

龙驰广宇尽情游,凤舞长虹随意旋。

共学诗词聚圣堂,同修格律登高殿。

龙风流派应时兴,曲度宗师怀德善。

爱洒江河结玉章,恩倾湖海遗金卷。

招生六载赤心诚,纳士八方知己遍。

桃李繁荣覆九州,芝兰并茂书鸿传。

弘扬国粹去功名,华夏清音今古恋。


images/2/2021/11/PCKc4k4h4WRWb2BxzgfwrHKevcGBRZ.jpg

            五排律  致十期新学友


                    文/许立书


   熠 熠 拂 金 阳,涓 涓 细 水 长。

   嘉 辞 骚 客 咏,神 韵 昊 天 扬。

   问 卷 如 雕 玉,融 情 似 沸 汤。

   一 生 由 鹿 梦,半 夜 理 奚 囊。

   浩 瀚 星 辰 皎,温 馨 五 谷 香。

   经 纶 崇 太 白,绝 句 有 知 章。

   抒 我 山 川 美,携 君 艺 圃 昌。

   同 行 昭 国 粹,璧 合 铸 辉 煌。


images/2/2021/11/KAEC4P2Ga8aCeE6aN4TTu2eeAEpn0S.jpg

                   


     七言排律.贺龙风十期开学典礼


                        熊华明


东升紫气好时光,翠菊开花扑鼻香。

十次招生迎庆典,九期反哺报恩长。

同怀醉梦寻诗卷,酷爱妍辞聚墨堂。

细读雄文耕妙笔,勤攻雅韵著华章。

传承国粹培桃李,授业忠贤育栋梁。

曲度丰功千古颂,龙风厚德远名扬。

images/2/2021/11/Fr7RdRrSZ4645Sd73S5s7SH46W4D5S.jpg

               七绝•开  学  感  言   


              徐恩富(十期六分院)


           蒙  晨  雾  睡  鸟  鸣  惊,


           入  学  勤  师  谢  写  情。


           韵  律  格  诗  开  接  对,


           龙  风  再  现  顶  峰  瀛 。images/2/2021/10/MP32wG9KWwh4lLAwihH9WhH24hakG7.png

             【长相思】•  开     学


                         吴巧珍


               开 学 忙。授 课 忙。


               歌 赋 诗 词 曲 韵 扬。


               新 生 网 络 翔。


               老 师 强。教 官 强。


               指 导 亲 临 描 丽 芳。


               共 挥 毫 墨 香。


images/2/2021/11/DM500I6gI6SFwgqG1G6c0BC65a0W6l.jpg


主编:吴巧珍

本期责任主编:张立岭  

                            左永秀

主审:  刘蓓蓓  刘虎翼

              许慧芬  许立书

终审:  王秀婵  闫朝霞  

              许广文  刘玉娥


生成作品海报
编辑投稿

喜欢作品
喜欢作品

2人喜欢

您的鼓励是创作的动力!
观看15s视频完成点赞助力++,发现更多新奇特
让视频的内容成为话题,让品牌仿佛您身边的朋友
阅读 3.6万+
更多
 • 广告
  评论 11
  发表评论
  0

  竹林听雨

  谢谢各位老师辛勤付出!才有诗词精神发扬光大!!

  2021-11-22 07:23
  0/140
  0

  王扬传

  慢慢爬楼,惬意诗苑,醉心墨海。

  2021-11-22 03:51
  0/140
  1

  崔之芹(八区)

  龙风有错写为龙凤的

  2021-11-11 18:37
  0/140
  1

  德音如江

  首首精彩,情真意切!

  2021-11-21 20:42
  0/140
  0

  祝福

  龙凤集团聚精英,吟诗作赋泼墨成。

  2021-11-21 20:57
  0/140
  0

  丹隐

  好一个“历届无私齐奉献

  2021-11-21 20:55
  0/140
  0

  萍子

  厉害了!龙风学院的老师们!拜读

  2021-11-21 20:40
  0/140
  0

  心幽家族邢爱琼开心果

  支持各位老师的美文点赞支持久久

  2021-11-21 20:39
  0/140
  0

  米姥爷

  祝龙风精神发扬光大!

  2021-11-21 20:37
  0/140
  0

  凡心

  点赞学习

  2021-11-21 20:35
  0/140
  0

  立岭

  崔之芹老师,谢谢你

  2021-11-11 22:22
  0/140