下载
APP

龙风文学十一期龙一社一分社第五次作业总刊

龙风文学
认证主编 12838 作品
2023-01-26 20:18:42


images/2/2023/01/dzmpdPRD6Ja1T1oT1MiasSrTpQpSQI.jpeg


images/2/2023/01/cD3oOFaozMbFffoFA7N1bQ3FF5FFQq.jpeg


布置作业


1.题目自拟;

2.注意谋篇(起承转合)

3.押平水韵;

4.五绝二首、严格按下列诗谱(8选2)创作;

5.提交作业不带诗谱。


龙风文化发展中心

第一文学社一分社xxx分院第五次作业


学员:        

学号:          


1.仄起仄脚押二平韵式


仄仄平平仄,

平平仄仄平。对(韵)

平平平仄仄,粘

仄仄仄平平。对(韵)


2.平起仄脚押二平韵式


平平平仄仄,

仄仄仄平平。对(韵)

仄仄平平仄,粘

平平仄仄平。对(韵)


3.平起平脚押三平韵式


平平仄仄平,  (韵)

仄仄仄平平。对(韵)

仄仄平平仄,粘

平平仄仄平。对(韵)


4.仄起平脚押三平韵式


仄仄仄平平,  (韵)

平平仄仄平。对(韵)

平平平仄仄,粘

仄仄仄平平。对(韵)


5.仄起仄脚押二平韵式


仄仄平平仄,

平平仄仄平。对(韵)

仄平平仄仄,粘

平仄仄平平。对(韵)


6.平起仄脚押二平韵式


仄平平仄仄,

平仄仄平平。对(韵)

仄仄平平仄,粘

平平仄仄平。对(韵)


7.平起平脚押三平韵式


平平仄仄平,  (韵)

平仄仄平平。对(韵)

仄仄平平仄,粘

平平仄仄平。对(韵)


8.仄起平脚押三平韵式


平仄仄平平,  (韵)

平平仄仄平。对(韵)

仄平平仄仄,粘

平仄仄平平。对(韵)


作业提交格式:


龙风文化中心  


龙一社总教官王晨布置


截止时间:2022.12.31   


images/2/2023/01/S4BG65GdpmUBglMM23LBud6Dm4T4E5.jpg


学员名单


01周加生     02苏山凤     03雪    琴     

04金秋兰     05李喜文     06金秀珍     

07李占青     08蓝精灵     09张延杰     

10陈树林     11易相海     12张金亭     

13王    建     14曹美玉     15赵婉君     

16詹丹英     17徐月霞     18万桂香     

19甘秋锦     20窦新民     21愈细恩     

22万世平     23陈合平     24郜    灿     

25傅剑波     26母亚宾     27洪    俊     

28韩    瑛     29洪爱香     30周美玲    

31沈联捷     32高文光     33高滨林     

34刘小玉     35吴华珍     36胡中原     

37黄    静     38乡    音     39程礼昭     

40李泽维     41陶征平     42刘    莉     

43胡光华     44闫洪凤     45墨    痕     

46高荣来     47袁淑杰     48徐凯南


images/2/2023/01/Wi9C5D7Oi5aEYI096D7hnYa9K2o5sz.jpg


01

学员:周加生

学号:L101-1556-001


1.平起仄脚押二平韵式:


五绝•疫情闹得凶(上平十灰)


疫情凶在闹,核检已抛开。

亿众皆阳待,瘟源世上灾。


2.平起平脚押三平韵式:


五绝•瘟疫害人间(下平一先)


冬寒这几天,瘟疫害人传。

市县毒魔染,城乡友客癫。


3.仄起仄脚押二平韵式:


五绝•纪念伟人毛泽东诞辰129周年(中华通韵押恩韵)


纪伟贤人古,深情不忘今。

主公毛事迹,泽润换常新。


4.平起仄脚押二平韵式:


五绝•纪念伟人毛泽东诞辰129周年(中华通韵押熬韵)


太阳持不落,砸锁世民牢。

巨浪狂掀起,乾坤转世潮。


5.仄起仄脚押二平韵式:


五绝•行善多提倡(下平八庚)


善举应提倡,积阴重社情。

户家扬美品,公益靠人诚。


6.仄起平脚押三平韵式:


五绝•防疫守持恒(平声十蒸)


群里好亲朋,弘言慰友兴。

疫情多注意,防护守持恒。


images/2/2023/01/RP6RpuRshLhrfr3368l5hxfaH69V39.jpg


02

学员:苏山凤        

学员:L010-1556-013         


1.平起平收三平韵式:


五绝•题目圣诞夜(上平七阳)


弯轮依柳床,寄向水云乡。

杯里迎仙女,奇才谱寿章。


2.仄起平收三平韵式:


五绝•突发新冠有感(上平七阳)


风冷乱敲窗,鸡鸣狗吠忙。

高烧三十九,骨痛遍身凉。


images/2/2023/01/U1jp188z8Yq1M7QxGnp3b1Xp3NYQ33.jpg


03

学员:雪琴

学号:L010-1556-069


1.平起平收三平韵式:


五绝•腊梅(下平十一尤)


步眺依山顶,霞光乐美优。

微风霜脸洒,满眼腊梅榴。


2.仄起平收三平韵式:


五绝•咏雪(上平五微)


寒冬飘瑞雪,大地一青衣。

树木冰装卦,山河美画依。


3.仄起仄脚押二平韵式:


五绝•随吟(下平七阳)


早起懒梳妆,奔波灶火房。

天天忙到晚,快乐伴随唐。


images/2/2023/01/bqjfSTBfoOYqPOoz2U2q5UTVfeQb75.jpg


04

学员:金秋兰        

学号:L010-1556-005


1.五绝.平起平收三平韵式:


五绝•腊八节(下平七阳)


天涯地浩茫,鼓响舞悠扬。

风雪红梅绽,宏图献锦囊。


images/2/2023/01/NmGy79cy9CN91qY7aa7b9Y7Gy6Y98n.jpg


05

学员:李喜文      

学号:L101-1556-017


1.五绝.平起平收三平韵式:


五绝•清明之一(下平八庚)


大雨匆忙走,披荆斩棘行。

泥深田埂绕,思父念母情。


2.仄起平收三平韵式:


五绝•清明之二(下平一先)


眺望大门口,葱葱人眼前。

丝丝风起舞,形色赛天仙。


images/2/2023/01/DS6h3dIDk7fV3t83s6DKkVKT8T3Cd3.jpg


06

学员:金秀珍        

学号:L101-1556-005


五绝•腊月(下平七阳)


年丰煮酒香,曲乐唱城乡。

时代抒豪迈,鹰鸾翅远洋 。 


images/2/2023/01/iRK8Q1lroOkAC8uWOCO8UKQzAflq8T.jpg


07

学员:李占青      

学号:L101-1556-071


七律•缅怀伟人毛泽东(中华通韵  押安韵)


功同日月光茫灿,绩似泰山呈宇环。

灭蒋驱倭成大统,援朝抗美卫国安。

文韬武略缔宏业,浩气雄才挽巨澜。

思想为民千代颂,精神育众万年传。


images/2/2023/01/Qt8r99VM77RRUT99o0zEtrEyq78v7V.jpg


08

学员:蓝精灵     

学号:L101-1556-072


七律•韶山遍地旗帜红(中华通韵雍韵)


韶山遍地逸旌红,各地前行纪伟公。

照亮神州燃世界,腾飞玉宇缚苍龙。

申城游艇烈烽火,遵义会谈情感浓,

宝塔延安精气在,华炎崛起驻心中。 


images/2/2023/01/rU8HStVNZZ88gjU0B998ZU0jd00j5V.gif

09

学员:张延杰

学号:L101-1557-065


1.平起平收三平韵式:


五绝•落叶(下平十一尤)


碧草失清幽,秋风落叶稠。

明朝花雨路,茁壮竞风流。


2.仄起平收三平韵式:


五绝•七七事变有寄(下平一先)


腾飞忆往年,事变记心田。

励志与时进,珍惜绚丽天。


images/2/2023/01/hJX7bB2psXStsPPj42XrtV3V413PSM.jpg


10

学员:陈树林

学号:L101-1557-013


1.平起平收三平韵式:


五绝•盼(下平四豪)


朔风吹大地,瘟疫哭狼嚎。

但愿春花后,神州换锦袍。


2.仄起平收三平韵式:


五绝•咏梅(上平十灰)


斗雪冷梅开,清香满袖栽。

晴风初破冻,朵朵报春来。


images/2/2023/01/sR7vgZIpWiWZX03wIhywXuDuVgQgu3.jpg


11

学员:易相海

学号:L101-1557-032


1.平起平收三平韵式:


五绝•夏日浔阳楼观洪水(上平十一尤)


两水浔阳下,柴桑一起收。

滔天洪浪滾,势毁大神州。


2.仄起平收三平韵式:


五绝•咏梅(下平十灰)


百花风剪裁,随伍下楼台。

数九寒天冻,晗香笑口开。


images/2/2023/01/x8pqqSwETz8fy5a5nFTAnfqF6NTCOP.jpg


12

学员:张金亭

学号:L101-1557-011


1.平起平收三平韵式:


五绝•壬寅腊八(下平七阳)


无畏寒风烈,独忧瘟疫狂。

匆匆街巷客,几个未曾阳。


images/2/2023/01/nETYv9942Q45H44c9qE0KwVy5t8Vg4.jpg


13

学员:王建

学号:L101-1157-003


1.平起平收三平韵式:


五绝•腊八(中华通韵)


腊月初八日,煮粥炉火暖。

邀酌夜已沉,醉里不知晚。


images/2/2023/01/NkS5T7JPj5S555id6H4hhFJx6TlIKL.jpg


14

学员:曹美玉        

学号:L101-1557-050


 1.平起平收三平韵式:


五绝•夏天(下平七阳)


池上忆眸伤,夏荷红粉妆。

伞宽遮夕日,蜓翼留村乡。  


images/2/2023/01/NHUnq26udiZ0fI5MqT6qiDHuv5vxqu.jpg


15

学员:赵婉君        

学号:L101-1557-005


1.平起平收三平韵式:


五绝•江南春色(下平六麻)


风逸战尘沙,西湖处士家。

江南春景色,旷野绽梅花。


images/2/2023/01/OqGHn0G1eTq8ZaP5gpkdhoNv0DC8pZ.jpg


16

学员:詹丹英        

学号:L101-1557-060


1.平起平收三平韵式:


五绝•秋月夜(下平七阳)


林风素月霜,碧翠万峰苍。

引雨入舟跳,江楼橘柚香。  


images/2/2023/01/OE5MIlcGpPnPIJhdZnIiIGMKG5WIEk.jpg


17

学员:徐月霞        

学号:L101-1557-010


1.平起平收三平韵式:


五绝•梅花(上平十四寒)


蕾萼初含雪,孤高画意难。

天仙皆有韵,清极不知寒。 


images/2/2023/01/HD114U36KH0c41Zn0l348Xz3M3id6R.jpg


18

学员:万桂香   

学号:L101-1557-029


1.平起平收三平韵式:

 

五绝•赋诗(下平十一尤)


龙凤赋诗眸,词文获载收。

月明香墨染,夜晚卷篇留。 


images/2/2023/01/oVvYNVOAoYvvNe6Vx3u1X3X1Yn1zuo.jpg


19

学员:甘秋锦        

学号:L101-1557-030


1.平起平收三平韵式:


五绝•红梅(平声七虞)


老树淡妆出,丹仙蓓蕾殊。

天姿非粉黛,国色素雅孤。   


images/2/2023/01/xXIYlOL4N4NL3Nzvj4m34OX4o7yxlC.jpg


20

学员:窦新民       

学号:L101-1557-051


1.平起平收三平韵式:


五绝•渡口(下平八庚)


幽丛涧水生,黄雀翠枝鸣。

潮雨晚来急,无人舟自横。


images/2/2023/01/F5xm9mYPcxf1YcgjD8zm9PpFmgZP8C.jpg


21

学员:愈细恩       

学号:L101-1557-031


1.平起平收三平韵式:


五绝•秋夜(下平六麻)


细雨垂纤草,秋风聚落花。

山江明月雪,巷陌柳初斜。


images/2/2023/01/KDk8C4dD808Wb44Kdq6ddllH0QqAo7.jpg


22

学员:万世平        

学号:L101-1557-008


1.平起平收三平韵式:


五绝•冬雪(平声七虞)


雨雪满商都,沃田铺玉酥。

万山千岭皓,雪作百花驱。


images/2/2023/01/T42v9zVO1o5MfAl259Ff4m1XOvG941.jpg


23

学员:陈合平        

学号:L101-1557-058


1.平起平收三平韵式:


五绝•故乡(下平一先)


故国三千里,天涯二十年

乘辉穿万壑,回首挚人牵。


images/2/2023/01/dJs8BsNNmAlb5S555AB3bVb5IND3LB.jpg


24

学员:郜灿

学号:L101-1558-001


1.平起平收三平韵式:


五绝•腊月五绝(下平七阳)


寒冬眠宝枕,锦被御清凉。

腊月风侵户,应须保健康。


2.仄起平收三平韵式:


五绝•无题(下平十一尤)


红尘三万秋,短似渡扁舟。

梦蝶庄生幻,何须问感愁。


images/2/2023/01/eudF775XF2Sx7PfE8eZmM1Us4TUSxl.jpg


25

学员:傅剑波

学号:L101-1558-019


1.平起平收三平韵式:


五绝•冬至(下平八庚)


汤圆玉碗莹,瓷碟水烟生。

倚座才提笔,欢愉已满城。


2.仄起平收三平韵式:


五绝•鱼趣(下平二萧)


长尾水中摇,金黄映绿娇。

但凡生异色,高柜舞妖娆。


images/2/2023/01/iP780eeOfwC5oL1Ol7Xee0L0wL74oo.jpg


26

学员:母亚宾

学号:L101-1558-018


1.平起平收三平韵式:


五绝•梅花(下平六麻)


地冻天寒凛,空中散六花。

腊梅园圃笑,迎雪独风华。


2.仄起平收三平韵式:


五绝•元旦感吟(下平七阳)


寒凛腊梅香,元辰送吉祥。

沃田慈雨润,新岁兆丰穰。


images/2/2023/01/sw0h00025wZ0hGq0OscsQSTOGZ10NB.jpg


27

学员:洪俊        

学号:L101-1558-007


七绝•梅花园(平声四支)


花园小坐夕阳迟,香雪千枝与万枝。

自入春来无好句,闲游到此忽成诗。


images/2/2023/01/vSsQcYm8IL7KcE2BmL8mCear8LI2S7.jpg


28

学员:韩瑛        

学号:L101-1558-035


1.平起平收三平韵式:


五绝•江梅(上平十灰)


万木皆寒折,孤根暖独回。

江堤深雪里,昨夜一枝开。  


images/2/2023/01/gOPc4RhsAZZJGAJYvPhYA2RjjgG9yj.jpg


29

学员:洪爱香   

学号:L101-1560-003


七绝•冬夜(下平二萧)


眼前谁识岁寒交,只有梅花伴寂寥。

星皓满宵天似水,酒醒听彻笛声飘。


images/2/2023/01/FgKed54cC2h8258kJGeDHTtCpAgZTU.jpg


30

学员:周美玲       

学号:L101-1558-029


1.平起平收三平韵式:


五绝•田舍(下平六麻)


临岸是侬家,闲时来吃茶。

黄墙茅盖屋,一树紫荆花。


images/2/2023/01/g3hZm7z3487988XMXmBz8pxOX4mbMe.jpg


31

学员:沈联捷        

学号:L101-1558-005


1.平起平收三平韵式:


五绝•思念(上平十五删)


梨卉晚风荡,鸿飞映碧山。

思回少年事,妆泪倚阑间。


images/2/2023/01/gdbbS9s1z90hgsHJ9BSo0su9SszsLG.jpg


32

学员:高文光        

学号:L101-1558-006


1.平起平收三平韵式:


五绝•伤别(下平十一尤)


西楼月如钩,深院锁淸秋。

最苦是离别,滋萌在舌头。


images/2/2023/01/nesE7791O6lqBNBA7Ol5sSaQTBXTsq.jpg


33

学员:高滨林        

学号:L101-1558-010


1.平起平收三平韵式:


五绝•重逢(下平一先)


佳酣斗十千,游侠几多年。

意气为君饮,系舟楼柳边。 


images/2/2023/01/GYN0w48WF6dfPpa066d00M0Gg8Nf8F.jpg


34

学员:刘小玉        

学号:L101-1559-018


五绝•羁旅(去声七遇)


西风凋碧树,望尽天涯路。

彩笺尺素驰,山水长何数。  


images/2/2023/01/oKkL26Rrr6qjg1RwtY7RrRTdyk7MZ2.jpg


35

学员:吴华珍       

学号:L101-1559-013


五绝•夏夜(去声二十六宥)


细草微风岸,昌南独夜溜。

星垂平野宽,月映大江秀。


images/2/2023/01/hJ8yeRCY49jR5zIE4xQrtgqM8zItP9.jpg


36

学员:胡中原        

学号:L101-1559-002


1.平起平收三平韵式:


五绝•网课(下平七阳)


师神送课堂,好比垒城墙。

教育赞贤达,耀宗美誉扬。  


images/2/2023/01/aZPlwLsawmPzprlQqSPwvQyp9zpRmD.jpg


37

学员:黄静        

学号:L101-1559-010


1.平起平收三平韵式:


五绝•腊梅(上平十灰)


风递幽香出,禽窥素艳来。

明年如应律,早发望江台。 


images/2/2023/01/csZQPEntaAEJq8eGj7sjjs8L87m7Sn.jpg


38

学员:乡音        

学号:L101-1559-009


七绝•清晨寄语(平声十二侵)


世间写尽雅梅寻,我见人生友爱深。

望眼丹心暗相问,安暖祥和慰欢心。


images/2/2023/01/R7HhW7fwFV7ajVvkOHoa41oZVTOf6b.jpg


39

学员:程礼昭

学号:L101-1559-008


五律•迎新春(下平一先)


欣然辞旧岁,豪迈步新年。

业绩丰功伟,昌盛喜报传。

院中祥气袅,梅朵色逾鲜。

灯笼高高挂,欢歌夜不眠。 


images/2/2023/01/jfjIvOOVmDvMVvVHm7o5SOJSSS775T.jpg


40

学员:李泽维

学号:L101-1559-006


七绝•祈祷(下平七阳)


姐妹弟兄多健泰,亲朋父老更安康。

神州从此无风雨,海晏河清复盛昌。


images/2/2023/01/Ze07i74e4A2ph90Z7AdJdh47vbbdJU.jpg


41

学员:陶征平

学号:L101-1560-007


1.仄起仄脚押二平韵式:


五绝•春节(下平十一尤)


虎尾扬飞雪,红梅沁兔头。

春姑娘打扮,剪纸对联楼。


2.平起仄脚押二平韵式:


五绝.春节(上平十一真)


诗联词语瑞,菜美酒香醇。

竹报平安福,江山万里春。


images/2/2023/01/BbZvxXCYYWuqvgvWBzDVWx7YgqGzcw.jpg


42

学员:刘莉  

学号:L101-1560-026


1.仄起仄脚押二平韵式:


五绝•冬梅(下平七阳)


诗句领流光,初冬万瓦霜。

风云菊均好,梅动意先香。


2.平起仄脚押二平韵式:


五绝•邀约(平声四支)


归计未能期,昌南雨涨池。

何共剪窗烛,却话夜阑时。


images/2/2023/01/HyiT7sA4jjSQJawzA44SJ6q4wAm6jI.jpg


43

学员:胡光华       

学号:L101-1560-049


1.仄起仄脚押二平韵式:


五绝•游子意(下平八庚)


浮云游子意,落日故人情。

行客背城去,天涯羁旅行。


images/2/2023/01/KFJe73Jts0eA5E47Vggqatz94ltGVz.jpg


44

学员:闫洪凤    

学号:L101-1560-083


五律•瑞兔追飞雪(新韵)


瑞兔追飞雪,於菟献寿桃。

窗推凇雾树,霜挂鬓髯毛。

一纸深情句,满墙苦闷劳。

春潭冰解泮,虫鸟舞花梢。


images/2/2023/01/wvVi7UGmEkg3mI93wSGBbvWipwd9Kg.jpg


45

学员:墨痕      

学号:L101-1560-003


七绝•腊梅(上平十灰)


桥边新绽七株梅,欲到花时点捡来。

莫怕江堤桃李嫉,今年好为使君开。


images/2/2023/01/Gu93Iz1Z4c039OUa993cU9a43zAZt9.jpg


46

学员:高荣来  

学号:L101-1560-010


1.仄起仄脚押二平韵式:


五绝•梅花(下平六麻)


到处皆诗意,随时有物华。

应眸都不暇,一岭是梅花。


images/2/2023/01/WQN2y3nBiN0Of23fGOb03nV32QF30i.jpg


47

学员:袁淑杰      

学号:L101-1560-012


七绝•诗词歌赋(下平一先)


英姿弄墨书词律,妙句登樽画卷乾。

岁月如歌怀杜甫,文章入锦爱诗田。


images/2/2023/01/GO1kfXfODxkdEf8bv1FbwfkOXMyBkb.jpg


48

学员:徐凯南

学号:L101-1560-035


1.仄起仄脚押二平韵式:


五绝•霜降(下平七阳)


霜寒桂菊香,蕾灿坠遭殃。

北郭芳香尽,春晖美丽祥。       


images/2/2023/01/Bh8Llq7VKBHV4q8a5v5v99QEQbh0Ae.jpeg


本期责任编辑:冯如清


images/2/2023/01/nhGJjijJ6G8hQHggiXvqQCZsmmSLl6.jpeg

频道:
专题:
生成作品海报
点赞作品
观看15s视频完成点赞助力++,发现更多新奇特
让视频的内容成为话题,让品牌仿佛您身边的朋友
阅读 2.1万+
点赞 53
更多
  • 广告
    评论 暂无
    发表评论